Startsida -
i
nnehåll

> Att slussa
> Artiklar
> Bildreportage
> Historik
> Nyheter
> Omgivning & Strandhugg
> Om föreningen
   
Sicklaslussen
> Sicklaslussens vänner

> in english...

 

Sicklaslussens
vänner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webmaster@sicklasluss.se

Föreningen Sicklaslussen

.


Föreningen Sicklaslussen bildades 1980 på initiativ av bl a Gunnar Rosberg i syfte att rädda slussen för framtiden. Vid denna tid fanns nämligen långt framskridna planer på att fylla igen den nyligen stängda slussen. Hoten förvärrades i mitten av 1990-talet vid projekteringen av Södra Länken, men efter aktivt informationsarbete kunde Sicklaslussen återigen räddas genom en omfattande ombyggnad bl a resulterade i ytterligare ett slusskar.

Föreningen har alltsedan 1980 på ideell basis verkat praktiskt för att båtleden ska vara farbar. Föreningen bedriver informaitonsverksamhet samt ansvarar på uppdrag av Stockholm Stad och Nacka Kommun för själva slussandet som arbetat med rensning och underhåll av Sickla sluss och Sickla kanal.

 

Information och dokument
=> Bli medlem till stöd för Sicklaslussens bevarande
- Betala 50 kronor på postgiro 439 55 24-4 för årsavgiften så skriver vi in dig. Märk talongen med namn, eposts och postadress.
=> Kontakta Slussföreningen - Slusstelefon 070-7816547 (end under slussäsong);
Ordf. Ingemar Åkerblom 072-5838314 ; Vice Ordf. Anders Österlund 070-8160137

> Informationsblad - i A4-format att vikas till en A5-folder